20 APRIL 2024

Den 20 april 2024 genomförs nästa Agenda 2030 Open där vi tillsammans utvecklar aktiviteter som bidrar till en bättre värld

Syftet med Agenda 2030 Open är att engagerade personer samlas för att hitta konkreta vägar till en bättre värld i linje med FNs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Deltagarna blir alla en 2030-Agent som skapar och genomför de idéer som eventet resulterar i. Är du intresserad av att engagera dig och bli en 2030-Agent så har du kommit rätt.

I april 2024 genomför vi återigen det lyckade eventet Agenda 2030 Open. För att bli en 2030-Agent behöver du ha ett äkta engagemang och vilja göra något för en hållbar utveckling genom att bidra med din tid och dina idéer.

Dagen inleds med inspirerande föreläsningar från inspiratörer som har ett stort engagemang för hållbar utveckling. Efter lunch jobbar vi i workshops tillsammans med ideella organisationer som är värdar för var sitt av de 17 målen i FNs Agenda 2030. Idéer vaskas fram och formuleras som uppdrag på ett uppdragskort för att bli till handling.

Dagen avslutas med en promovering där alla som formulerat ett uppdrag får ett bevis på att de är en 2030-Agent.

Agenda 2030 Open fortsätter online fram till årsskiftet med coachning, nya inspiratörer, workshop och nätverkande, allt för att de formulerade uppdragen ska få största möjliga chans att lyckas.

Anmäl dig till Agenda 2030 Open här >

I korthet

 • 20 april 2024
 • Tid: 09:30-16:00
 • Plats: Lidingö Stadshus som ligger 20 meter från busshållplats Lidingö Centrum. Observera att anmälan är obligatorisk.
 • Inspirerande föreläsningar.
 • 17 parallella workshops för 17 mål. Välj det mål du vill arbeta med och kom fram till en handling. När du går hem är du en handlingskraftig 2030-Agent.
 • Välkommen till en heldag om hur vi alla kan vara med och skapa den framtid vi önskar!
 • Medverkan är kostnadsfri. Om du inte redan är medlem i FN-förbundet får du gärna stödja oss genom att bli det på fn.se.
 • Senaste anmälningstid är 18:00 19/4.

Inspiratörer

Under förmiddagen på Agenda 2030 Open kommer vi att få lyssna på inspiratörer med ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor. Dessa är designade för att ge motivation och insikter inför de uppdrag som ska formuleras under eftermiddagens workshops.

Louise Lindén

Louise Lindén är pionjär och expert inom festivaldriven transformation samt konstnärlig aktivism. 2011 startade hon en musikfestival som reaktion på sin tonåriga klimatångest, och tio år senare arrangerade hon Sveriges hittills största klimatkonsert tillsammans med Fridays For Future. Louise har genomfört uppmärksammade hållbarhetsprojekt tillsammans med bl.a. Sweden Rock, Håkan Hellström, Bokmässan och Stockholm Resilience Centre, prisats av Kung Carl XI Gustaf för sitt ledarskap och utnämnts till framstående klimatkvinna av Klimatklubben.

Niklas Laninge

Niklas Laninge är psykolog och VD för Nordic Behaviour Group AB. Han har över tio års erfarenhet av att hjälpa organisationer att använda psykologi och tillämpad beteendevetenskap för att åstadkomma storskalig och positiv beteendeförändring.

Bland uppdragsgivarna finns många av Sveriges kommuner och Regioner, flera allmännyttiga bostadsbolag, många energibolag med flera. Genom att utgå från robusta akademiska metoder hjälper Niklas och hans kollegor sina uppdragsgivare att få till beteendeförändring som gynnar individer, uppdragsgivaren och samhället i stort.

Niklas deltar ofta som expert i SVT, Dagens Nyheter och i olika radioprogram och poddar. Han har författat tre böcker om att använda psykologi inom kommunikation, design och tjänsteutveckling och skriver Sveriges största nyhetsbrev om beteendeförändring.

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann är en välkänd profil inom hållbarhetsområdet, med en karriär som innefattar roller som vd för tankesmedjan Fores, grundare av 2030-sekretariatet och hållbarhetschef för Sweco. Hans arbete med att främja en hållbar transportsektor och bidra till klimatmålen har gett honom internationellt erkännande, inklusive utmärkelser från Frankrikes president. Med en passion för miljöfrågor och ett engagemang för samhällsförändring, har Mattias Goldmann blivit en ledande röst i debatten om hållbar utveckling och klimatpolitik.

I sin presentation ”Från idé till förändring” ger Mattias Goldmann en inspirerande inblick i hur individuella idéer kan omvandlas till kraftfulla verktyg för förändring, med särskilt fokus på de 17 globala målen för hållbar utveckling. Han delar personliga berättelser från sin egen resa, hur viktiga eldsjälar är och visar hur idéer kan leda till konkreta åtgärder. Genom motiverande insikter syftar presentationen till att utrusta oss med den inspiration vi behöver för att transformera våra visioner till verklighet och bidra till en hållbarare framtid.

Mattias kommer att delta via länk från Thailand.

Kaj Török

MAX Burgers är ledande inom snabbmatsbranschen med sina innovativa klimatåtgärder, och deras hållbarhetschef, Kaj Török, går i bräschen för deras banbrytande initiativ. Sedan 2008 har MAX minskat klimatutsläppen med 30 % per 1 000 kcal och kompenserar utsläppen till 110 % återplantering av skog i tropikerna. Deras insatser har gett dem FN:s Global Climate Action Award 2019 för världens första klimatpositiva meny. MAX är enligt svenska folket det företaget som är mest känt för aktiva klimatåtgärder.
Kaj Töröks engagemang för hållbarhet har gett honom utmärkelsen ”Sveriges bästa hållbarhetschef, 2020” av Aktuell Hållbarhets jury och han är en efterfrågad internationell talare.

Värdar

Under eftermiddagen erbjuder vi inspirerande workshops, var och en dedikerad till ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nedan presenteras de ideella organisationer som med sitt engagemang och expertis kommer att leda varje måls workshop, utvalda för deras dedikerade arbete med just dessa frågor.

Fokus under workshopen är deltagarnas idéer som kan spänna över ett brett område inom ett mål eller mellan flera mål.

The Hunger Project Sverige

MÅL 2 INGEN HUNGER
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

The Hunger Project Sverige är vår värd för mål 2.

The Hunger Project främjar hållbar förändring genom att möjliggöra för samhällen och individer att bli självförsörjande. Tillsammans skapar vi en värld utan hunger.

Inspiration till uppdrag
 • Minska matsvinn på jobbet.
 • Utbilda om hunger och det globala matsystemet.
 • Driv opinion för att gynna en omställning.
 • Debattera och slå hål på myter om bistånd och hunger.
 • Stöd kvinnliga småbrukare.
Hur kan The Hunger Project bidra till dig?

783 miljoner människor lever i hunger, vilket hämmar både individer och samhällen från att utvecklas. The Hunger Projects vision är en värld utan hunger. De gör det möjligt för människor att tillsammans förändra de orättvisa system som orsakar och upprätthåller hunger, vilket leder till resilienta och självförsörjande samhällen. 

Den globala organisationen finns i 22 länder. Förutom att bedriva utbildnings- och utvecklingsprojekt inom jämställdhet, stärkande av demokratiska lokalsamhällen och hållbar matproduktion, arbetar organisationen för att öka kunskapen och medvetenheten om världshungern.

The Hunger Project stöttar gärna initiativ och bidrar med sitt nätverk!

Läkarmissionen

MÅL 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

LÄKARMISSIONEN (LM International) är värd för mål 3 och är en svensk internationell biståndsorganisation som grundades 1958. Läkarmissionen är en religiöst och politiskt obunden organisation med 90-konto (svensk insamlingskontroll).
Läkarmissionen arbetar för människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. Vi arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning, med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Vi gör också akuta humanitära insatser.

Läkarmissionen har ca 300 anställda och arbetar i ca 30 länder och har sitt fokus i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa (dvs Moldavien, Rumänien och Ukraina!).

Läkarmissionen arbetar inte med mission och stödjer många fler än bara läkare! Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret på detta får den som kommer till Agenda 2030 open!

Inspiration till uppdrag
 • Utanförskap och ensamhet kan leda till ohälsa. Vad kan du göra för att inkludera människor som lever i utanförskap och ensamhet? Såväl unga som äldre? Just nu står 18 miljoner människor i Sudan inför en stor hungerkatastrof orsakad såväl av inbördeskrig som av klimatförändringar. Vad kan du och dina vänner göra för att minska klimatorättvisorna och se till att rika länder släpper ut mindre koldioxid?
 • I krig förekommer ofta sexuellt våld, som används som ett vapen. Vad kan du och dina vänner göra för att sätta ett stopp för detta? (tex skapa namninsamlingar, starta studiecirklar om hur detta påverkar ffa kvinnor och barn, skapa kampanjer, bjuda in militär i fredstid för dialog, etc)
 • Nobelprisvinnaren Dr. Denis Mukwege vid Panzisjukhuset stöttar kvinnor som blivit utsatta för grovt sexuellt våld i östra DR Kongo. Efter ett flertal operationer får dessa kvinnor dessutom hjälp av psykologer samt juridisk hjälp, liksom hjälp med jobbsökande. Hur kan du ta detta helhetstänkande vidare i dina egna visioner och idéer och eventuellt inom den svenska sjukvården?
Hur kan Läkarmissionen bidra till din vision?
 • Genom att visa på den inneboende kraften hos varje enskild människa. Vi tror på och har stor respekt för lokalbefolkningars eget kunnande.
  Genom att påminna om att forskning och innovationer finns att hitta i hela världen – också i Afrika!
 • Genom att hjälpa andra människor att tillvarata sina mänskliga rättigheter och på så vis höja sin livskvalité, sin självkänsla, liksom sitt mående!
 • Genom att visa på vikten av respekt för varje människas egenvärde, frihet och integritet. Vare sig man tror på en Gud eller inte, eller vilken sorts Gud man tror på, så är vikten av att visa respekt för hela människan A och O.
 • Givande och tagande är sällan enkelriktat – vem är det som ger och vem är det egentligen som tar emot – har du tänkt på det? På vilket eller vilka sätt kan din vision bli bättre med detta i åtanke?
 • Tänk om din vision blir sann? Hur skulle det kännas?

Backing the Future

MÅL 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Backing the Future är vår värd för mål 4 och är ett nätverk och en kunskapshubb för hållbarhetsfrågor. Vi arbetar för att tillsammans med våra medlemmar lyckas genomföra en tillräckligt snabb omställning för att efterlämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. Kunskap är grunden för att göra rätt typ av förändringar! Hos oss samlas Sveriges aktörer inom hållbarhet och tillsammans utbildar och inspirerar vi!

Inspiration till uppdrag
 • Höja kunskapsnivån om klimatkrisen
 • Anordna nätverksträffar för kunskapsutbyte och inspiration
 • Hjälpa ledningar och styrelser ta till sig ny kunskap på hållbarhetsområdet
 • Hur kan vi säkerställa utbildning för alla
Hur kan Backing the Future bidra till dig?

I Backing The Futures nätverk samlar vi kreativitet, innovationer och vetenskap men också kunskapen och resurserna för att implementera hållbarhetsarbetet. Det är vår gemensamma fight och vår skyldighet att lyckas! Det är också det absolut effektivaste sättet att skapa en framtidssäkrad och långsiktigt lönsam verksamhet. Eftersom kunskap och förståelse är grunden för att man ska vilja bidra i omställningen och i näringslivets hållbarhetsarbete så är vår viktigaste uppgift att dela den kunskap nätverket besitter. Vi bjuder in till forum för dialog och samverkan och får att aktörer ska få koll på andra god aktörer. Vi månar också om att hållbarhetsarbetet förs ut i skolor i Sverige och diskuterar hur vi globalt kan bidra till utbildning för alla.

Impact Hub

MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Impact Hub är vår värd för mål 5 och har varit en katalysator för entreprenörskap och samarbete sedan 2008. De är lokalt förankrade och ingår i ett globalt nätverk med 25 000+ impact makers som driver samhällsförändring på 109 platser i 65 länder. För att påskynda innovation och lösningar för vårt samhälle bygger Impact Hub starka ekosystem för påverkan kring viktiga frågor, såsom en cirkulär ekonomi, minskning av plastavfall och offentlig politik för ett inkluderande samhälle.

Inspiration till uppdrag
 • Skapa medvetenhet kring jämställdhet på arbetsplatsen.
 • Utbilda kring jämställdhetsfrågan
 • Utmana könsstereotyper genom debatter.
 • Särskilt stödja kvinnliga företagare och organisationer som arbetar för att förbättra kvinnors ställning
Vad vi kan bidra med
 • Impact Hub Stockholm bidrar genom samarbetsinriktad gemenskap: Skapa en dynamisk, samarbetsinriktad miljö för entreprenörer och förändringsaktörer.
 • Stöd till entreprenörer: Tillhandahåller viktigt stöd, inklusive kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad.
 • Global räckvidd: Med verksamhet i över 60 länder sammanför vi en mångfald av människor och idéer.
 • Fysisk och virtuell infrastruktur: Vi erbjuder verktyg för modernt och effektivt arbete, både online och i våra fysiska lokaler.

Sveriges Energigemenskaper

MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Sveriges Energigemenskaper är vår värd för mål 7 och är en branschöverskridande nationell organisation som underlättar bildandet av energigemenskaper och genomförandet av energidelning. Vi stödjer privatpersoner, företag och civilsamhället så de får den senaste kunskapen om lokal närodlad el- och värmeproduktion som kan skördas, lagras och delas mellan människor. På så sätt kan vi tillsammans bygga upp lokalt hållbara samhällen och minska utsläppen av växthusgaser.

Inspiration till uppdrag
 • Hur kan du starta egenproduktion av förnybar el
 • Hur kan en gemenskap öka andelen förnybar energi tillsammans
 • Hur kan du stötta utvecklingen av laddplatser för elbilar
 • Hur kan vi bidra tillsammans till minskade utsläpp av växthusgaser
 • Hur kan du minska svinnet av solel på taken
 • Hur kan du tillsammans med andra bli självförsörjande på el
Hur kan Sveriges Energigemenskaper bidra till dig

Solel, vindkraft, energilagring och styrning är den mest inkluderande energitekniken. Till det kommer allt värde som kan ske med värme-och eldelning i lokala energisamhällen. Vi tror på en hållbar framtid där lokala energigemenskaper spelar en central roll. Genom att bli självförsörjande på el och förbruka el nära dess källa främjar vi en miljövänligare och socialt rättvis utveckling. Vi vill bidra till att förvandla Energigemenskaper från idé till konkret handling. Vi behöver skapa nya utrymmen för samarbete och kollektiv handling. I det finns många möjligheter.

”Tänk dig ett villakvarter med en skola där en energigemenskap är ett samarbete mellan flera hushåll som gemensamt installerar solpaneler på de rätt vinklade taken, delar och lagrar den producerade elen i gemensamma batterier. Varje hushåll drar nytta av förnybar energi och minskar sina egna elkostnader, återinvesterar överskott samtidigt som de bidrar till en mer hållbar energiförsörjning lokalt.”

NyföretagarCentrum Stockholm

MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

NyföretagarCentrum Stockholm är vår värd för mål 8 och deras uppdrag är att stimulera en långsiktig tillväxt i vårt närområde och bidra till att fler nya livskraftiga företag startas. Vi gör det genom insatser som konfidentiell rådgivning, mentorprogram, seminarium och events för alla som vill starta eget eller som vill ha professionell rådgivning i nyföretagarfrågor.

Genom vårt breda engagemang har vi byggt upp ett omfattande partnernätverk och kontaktytor för alla som är intresserade av det som nyföretagande skapar. Våra aktiviteter är kostnadsfria tack vare våra partners som stöder oss, både finansiellt och med personlig expertis och engagemang.

NyföretagarCentrum Sverige är moderorganisationen för landets lokala NyföretagarCentrum och har en tradition vad gäller CSR som medgrundare 1995 till CSR Europe och 2004 till CSR Sweden.

Inspiration till uppdrag
 • Öka kunskapsnivån om hållbart företagande
 • Hur skapar vi framtidens hållbara företag som i sin tur, genom skatteintäkter, kommer att generera vår välfärd
 • Säkerställa att vi tar till vara alla människors kunskap, erfarenhet och drivkraft genom att se företagande som en möjlig väg till egen försörjning
 • Hitta och särskilt stödja potentiella entreprenörer i grupper som är underrepresenterade som företagare (kvinnor, utrikes födda och unga)
 • Slå hål på myten om vem som passar som företagare
Hur kan NyföretagarCentrum Stockholm bidra till dig?
 • Våra diplomerade rådgivare är alla företagare som hjälper dig som har funderingar på att starta eget företag eller dig som precis har kommit igång med ditt företag och behöver stöd. Vi erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning (digitalt och fysiskt), 12-månaders mentorprogram och seminarium/ events.
 • Som nyföretagare får du genom NyföretagarCentrum en tryggare start, högre överlevnadsgrad och högre lönsamhet. NyföretagarCentrum erbjuder dig kontinuitet, inte korta projekt.
 • Vårt nätverk består av personer som brinner för företagande och som har olika expertkunskap och erfarenhet som de gärna delar med dig. Och bland våra företagspartners hittar du de produkter/ tjänster du behöver för att få en trygg start på din entreprenörsresa.
 • Om du vill stödja nyföretagare, ta gärna kontakt med oss för att bli en del av vårt nätverk och bidra med din expertkunskap och erfarenhet – t ex genom att bli mentor, företagspartner eller rådgivare. Du blir del av ett sammanhang där vi med stort engagemang och gemensamma krafter på olika sätt främjar entreprenörskap.

Ingenjörer för Miljön

MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Ingenjörer för Miljön är vår värd för mål 9 och driver på för systematik och strategisk helhetsbild i omställning till en hållbar framtid. Det gör det både enklare, roligare och får större genomslagskraft.

Vi bedriver workshops, events caféaftonar och även studieresor, inte minst till Åland som är en hel kommun som anammat en ökad systematik i sitt hållbarhetsarbete. Bland annat har vi i samarbete med våra systerorganisationer bedrivit MiljÖl i ca 30 år. Välkommen till oss på dagen för att diskutera hur innovation, infrastruktursanpassningar och en ny hållbar industri skulle kunna se ut.

Om du kommer till oss är chansen stor att du har en utmaning eller en tanke som du vill bolla. Vi skapar uttrymme för det och vi kommer även coacha dig till att komma vidare i tanken.

På plats kommer vi ha Niccolas Albiz, expert inom socio-teknisk utveckling och som drivit och driver flera satsningar som syftar till faktisk omställning och ifrågasättande av existerande logiker. Han har kunskap inom bland annat samhällsbyggnadssektorn, transportsektorn och energisektorn.

Hur Ingenjörer för Miljön kan bidra till dig
 • Vi tar ett samtalsbaserat och coachande approach till de utmaningar vi identifierar, för att på så sätt kunna komma vidare.
 • Vi pratar utmaningar och vi fokuserar framförallt även på lösningar
 • Vi utgår ifrån era behov som grupp och kan sen gå in på svenska innovations-landskapet och utvecklingen om det skulle vara av värde för att hitta nästa steg.
 • Behovsdrivet upplägg: Har du behov av bollande kring en utmaning så tar vi det, har du behov av dialog så tar vi det, har du behov av forsknings-dragning så tar vi det.

The Good Talents

MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
Minska ojämlikheten inom och mellan länder

The Good Talents är vår värd för mål 10 är en ideell förening som lyfter och stärker ungdomar vars kapacitet och resurser ännu inte har synliggjorts. Vi utvecklar och driver program i ledarskap och socialt entreprenörskap i områden där det finns en enorm outnyttjad potential.

Vår verksamhet genomsyras av mötet mellan unga talanger och vuxna möjliggörare – vi bygger broar mellan ungdomar och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Vi vill bredda bilden av vem som ses som en talang och var vi letar när nya talanger rekryteras, för att på sikt bidra till en ökad mångfald i svenska organisationer och företag. The Good Talents är bron mellan outforskad talang och möjlighet.

Mål tio – minskad ojämlikhet Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering där Sveriges mångfald av talang tas tillvara och där alla unga, oavsett bakgrund, tar makt och ägarskap över sina liv.

Inspiration till uppdrag
 • Ta vara på unga talanger oavsett var de bor
 • Skapa möjligheter för deltagarna att växa och göra positiva avtryck i samhället
 • Facilitera möten mellan ungdomar och makthavare
 • Tillgängliggöra kunskaper och färdigheter inom socialt entreprenörskap
Hur kan The Good Talents bidra till dig?

The Good Talents har över elva års erfarenhet av att driva program, utbildningar och workshops vars syfte är att sänka trösklarna för unga så att de kan nå sin fulla potential. Vi ser att det är många unga som är ambitiösa och drivna men som saknar grundläggande kunskap om vilka möjligheter de har i livet. De känner heller inte att de har egenmakt att förändra sin situation. Vi vill motverka detta genom att lyfta deras potential och hjälpa dem att bli ledare för andra, samtidigt som de jagar sina egna drömmar.

Genom att rikta in oss på att arbeta med socialt entreprenörskap skapar vi arenor och sammanhang där unga ökar sin känsla av egenmakt samtidigt som de bygger nätverk, får ett första jobb på cv:t och skaffar kunskap om vilka resurser och verktyg som finns tillhands. Via våra program och aktiviteter tar unga sin idé från ord till handling och gör sin röst hörd i samhället.

2030-Sekretariatet

MÅL 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

2030-Sekretariatet är vår värd för mål 11. 2030-sekretariatet verkar
för att minska transportsektorns klimatpåverkan som idag står för ca 30% av Sveriges CO2-utsläpp.
2030-sekretariatet arbetar som katalysator för att främja transportsektorns
omställning genom att erbjuda expertis och tillgång till ett brett nätverk av
samarbetspartners inom både offentliga och privata sektorn

Inspiration till uppdrag
 • Hur kan vi minska behovet av att resa med egen bil
 • Hur kan vi stimulera fler att välja att gå, cykla eller åka kollektivt
 • Hur kan vi göra våra offentliga utrymmen attraktiva och tillgängliga för alla
 • Hur kan du skapa inkludering där du bor och arbetar?
 • Hur kan vi minska nedskräpningen
 • Hur kan vi planera och bygga för en mer hållbar stad
 • Hur kan vi bidra till mer tillgängliga grönområden för alla.
Hur kan 2030-sekretariatet bidra till dig?

Att skapa hållbara städer och samhällen kräver kraftfulla åtgärder och engagemang. Vi på 2030-sekretariatet arbetar för att minska utsläppen från Sveriges transportsektor med 70 procent fram till 2030, genom praktiska och företagsvänliga metoder som även bidrar till Sveriges långsiktiga mål om
att inte släppa ut några netto växthusgaser till 2045.

Genom samarbete inom nyckelområdena Bilen, Bränslet och Beteendet, agerar 2030-sekretariatet som en samlingspunkt för aktörer från näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor. Genom tvärfunktionella samarbeten mellan näringsliv och offentlig sektor skapas opinion, ökar kunskap och policypåverkan för att minska miljöpåverkan och förbättra livskvaliteten i städer som inte bara uppnår dessa kortsiktiga mål utan också sätter grunden för Sveriges långsiktiga klimatmål, inklusive ett nettonollutsläpp till 2045 även stödjer EU:s ambitiösa miljökrav.

Genom vårt nätverk hjälper vi dig att skapa opinion i frågor som påverkar utvecklingen i dina
livsmiljöer.

Medveten Konsumtion

MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Medveten Konsumtion är vår värd för mål 12 och är en ideell förening som verkar för att minska konsumtionens negativa klimatpåverkan. De fungerar som en brygga mellan vetenskapen och människor genom att erbjuda metoder för ett hållbart liv. De vill genom konkret information och inspiration vägleda fler konsumenter att bli cirkulenter – användare och vårdare av saker.

Inspiration till uppdrag
 • Minska matsvinnet
 • Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
 • Anordna klädbytardagar
 • Skapa delningsekonomi
Hur kan Medveten konsumtion bidra till dig?

Medveten konsumtion har erfarenhet av att driva projekt, kampanjer, event och påverkansarbete för en mer hållbar konsumtion.

Medveten konsumtion tror att samarbeten är vägen framåt och de har ett brett nätverk. De kan hjälpa dig att bygga vidare på din idé och skapa förutsättningar för att förverkliga den.

En viktig del av föreningen är nätverket av volontärer. Det är ett gäng engagerade personer med blandad bakgrund och erfarenhet, som samlas för att arbeta mot ett gemensamt mål, att motivera till en mer hållbar konsumtion.

Alla bidrar med sin kompetens för att skapa gemensamma projekt tillsammans. Det är för många, ett givande och utvecklande sammanhang.

Climate Fresk Sverige

MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Climate Fresk Sverige är vår värd för mål 14.

Vill du vara med och tackla klimatförändringarna men har inte tid att bli klimatforskare? På bara 3 timmar lär Climate Fresk-workshopen dig den grundläggande vetenskapen bakom klimatförändringarna från IPCC-rapporten och ger dig möjlighet att göra något åt det.

Climate Fresk är en klimatutbildningsorganisation som har utbildat mer än 1,6 miljoner människor från hela världen inom klimatförändring. Vår workshop är ett mycket uppskattat verktyg som gör klimatvetenskapet tillgänglig till alla oavsett bakgrund. Efter workshopen har du möjlighet att själv gå en utbildning för att bli workshop-ledare.

Expedition Rädda Östersjön

MÅL 14 HAV OCH MARINA RESURSER
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Expedition Rädda Östersjön är vår värd för mål 14 och har arbetat länge med Östersjöfrågor och då speciellt mål nr 14. Som ett led i arbetet har vi utarbetat Östersjökontraktet. Kontraktet ska vara en inspirationskälla till miljövänligare agerande för alla och även fungera som opinionsbildare i viktiga frågor som rör Östersjön Östersjökontraktet drivs som en fristående stiftelse för att kunna samarbeta med så många aktörer som möjligt.

Inspiration till uppdrag
 • Sprida kontraktet
 • Sprida kunskap om miljösituationen i Östersjön
 • Engagera människor för Östersjön
 • Påverka beslutsfattare
Vad kan Östersjökontraktet bidra med till dig?

Varje person som tecknat sitt kontrakt med Östersjön kommer att bidra till minskad nedsmutsning. Detta sker dels genom att kontraktet tydliggör vars och ens eget ansvar för frågan dels genom att det gör det möjligt att informera och peppa de som tecknat kontraktet till fortsatt engagemang.

Med ett stort antal kontrakt kan vi med trovärdighet förmå makthavare på central och lokal nivå att fatta avgörande beslut för Östersjöns bästa.
För att åstadkomma verkliga resultat för Östersjön är ett samarbete med andra
organisationer, där vi hjälper varandra, viktigt.

Omställningsnätverket

MÅL 15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Omställningsnätverket är vår värd för mål 15.

Den ekologiska och sociala kris som vi befinner oss i visar på nödvändigheten  att minska resursslöseriet och ta tillvara människors kraft. Omställningsrörelsen stöttar lokala initiativ i landsbygd och i förort. När människor agerar tillsammans för mat, energi, försörjning etc kan storverk ske!

Inspiration till uppdrag
 • Skapa en plats med goda förutsättningar för vilda djur och växter
 • Sätt en potatis och sprid potatisuppropet
 • Initiera en aktivitet utan resursslöseri, ex naturguidning, matlag
 • Anordna Lappa o Laga kvällar
Hur kan Omställningsnätverket bidra till dig?

Grundläggande principer för Omställningsnätverket inkluderar respekt för planetens gränser, minskad resurskonsumtion, klimaträttvisa, att bygga upp istället för att enbart protestera, stödja lokala initiativ och att arbeta tillsammans. Genom dessa åtgärder kan Omställningsnätverket bidra till hållbarhet och gemenskap med fokus på att lösa klimatförändringar och resursbrist.

Raoul Wallenberg Academy

MÅL 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Raoul Wallenberg Academy är vår värd för mål 16 och är en stiftelse som utifrån Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap inspirerar och stärker unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Vi håller ledarskapsprogram för unga, erbjuder skolprogram om mänskliga rättigheter och utbildar lärare och olika ungdomsledare i självledarskap.

Inspiration till uppdrag
 • Utbildning i självledarskap för att stärka sin motivation och sitt välmående
 • Engagerande skolprogram om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter
 • Digital vandring i Raoul Wallenbergs fotspår
Hur kan Raoul Wallenberg Academy bidra till dig?

Vi utbildar lärare och andra vuxna som arbetar med unga att stärka ungdomar i deras självledarskap. Arbetar du med unga och vill veta mer om våra utbildningar för vuxna, berättar vi mer.

 • Vi erbjuder ungdomar mellan 15-22 år, en ledarskapsutbildning i Raoul Wallenbergs anda. Har du ungdomar i ditt nätverk som vill ha en gedigen ledarskapsutbildning? Vi berättar gärna mer!
 • Den 27 augusti, på Raoul Wallenbergs dag så delar vi ut Raoul Wallenbergs pris och Young courage award utifrån nomineringar från allmänheten. Vi berättar mer om våra olika priser för vuxna och unga som agerar med civilkurage i det lilla och i det stora. 

Social Venture Network

MÅL 17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Social Venture Network är vår värd för mål 17.

Social Venture Network (SVN) är ett internationellt nätverk av företag,
entreprenörer och organisationer som arbetar för hållbar omställning och
långsiktig hållbarhet. Medlemmar är företag, akademi, organisationer,
myndigheter och privatpersoner samt studenter och visionen är att vara
en ledande mötesplats för utbyte av idéer och erfarenheter som gör
verklig skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle. Föreningen skapar
mötesplatser för att möjliggöra sektorsöverskridande erfarenhetsutbyte
och nätverkande som bidrar till hållbar omställning och utveckling för
människorna, planeten och välståndet i de enskilda organisationerna som
samhället i stort.

Agenda 2030 är ett åtagande som samlar hela världens länder kring ekologiska, ekonomiska och sociala målsättningar.