2030-Agent

Uppdraget

Ordet agent ger i en engelsk ordbok beskrivningar som ”a person that takes an active role or produces a specified effect”, och ”a person who acts on behalf of another person or group”. Det är mycket talande för hur vi ser våra agenter. Dvs personer som tar en aktiv roll för att få något att hända och som agerar på uppdrag åt mänskligheten.

FN är är en stark, samlande kraft för gemensamma överenskommelser men när det gäller att implementera överenskomna frågor är FN beroende av att ledare och stater tar sitt ansvar för att säkerställa att det genomförs och efterlevs. Det är också här FN-rörelsen kommer in. Här har vi som individer en chans att verkligen vara med, påverka och att engagera oss aktivt i de frågor vi tycker är viktiga. Därför vill vi inom FN-rörelsen i Stockholms Län inspirera och aktivera olika aktörer för att få positiva förändringar till stånd.

Genom Agenda 2030 Open vill vi engagera Stockholmare för en bättre värld. Vi har valt att ge titeln 2030-Agent till alla som engagerar sig genom Agenda 2030 Open för en hållbar utveckling.

Som 2030-Agent är du högst delaktig i Agenda 2030 Open. Målsättningen är att komma upp med idéer på hur du själv och andra, genom det egna agerandet, kan bidra till en hållbar utveckling. Därför krävs det av dig att du har ett äkta engagemang och att du är villig att göra något extra för att på något sätt bidra till en hållbar utveckling. Även små steg räknas. Varje steg mot en hållbar framtid är ett steg i rätt riktning.

För att delta och bli en 2030-Agent får du gärna vara medlem i FN. Det blir du här. I gengäld är det kostnadsfritt att delta i Agenda 2030 Open. På eventen bjuder vi på lokaler, inspiration, mat och dryck och spännande workshops med andra engagerade.

Bli en 2030-Agent

Vi ses i Lidingö Stadshus, 20 meter från busshållplats Lidingö Centrum!

Anmäl dig för att delta den 20 april 2024 på Agenda 2030 Open!


Mål 1: Ingen fattigdomMål 2: Ingen hungerMål 3: Hälsa och välbefinnandeMål 4: God utbildning för allaMål 5: JämställdhetMål 6: Rent vatten och sanitetMål 7: Hållbar energi för allaMål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtMål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturMål 10: Minskad ojämlikhetMål 11: Hållbara städer och samhällenMål 12: Hållbar konsumtion och produktionMål 13: Bekämpa klimatförändringarnaMål 14: Hav och marina resurserMål 15: Ekosystem och biologisk mångfaldMål 16: Fredliga och inkluderande samhällenMål 17: Genomförande och globalt partnerskap


Jag godkänner att informationen ovan sparas i koppling till Agenda2030Open.